Project

Ganto begeleidt en focust uw project.

Uw project uitvoeren volgens een efficiënte en effectieve opzet, werken vanuit het resultaat, de aanpak een solide mix van beproefd en uitdagend. Werkmethoden uit Projectmanagement, IPM, Systems Engineering en Value Engineering, die garant staan voor focus, snelheid en kwaliteit.  Ganto begeleidt uw project van requirements tot en met contract, en vervolgens gedurende de aanleg tot en met oplevering. U houdt het doel voor ogen, wij helpen u deze doelen te vertalen naar een adequate projectscope, contractscope, projectorganisatie en team-aanpak. Waar nodig voorzien wij in de tooling, coaching en sturing, en helpen u de adequate werkprocessen binnen de projectorganisatie te ontwikkelen, dit met oog voor de gangbare praktijk en mogelijkheden van uw organisatie.

"Choose  your battles, and we help you to win them".

 

Ganto voegt toe!

Contact